opłaty oddziałowe

Wpisowe
20zł
Składka członkowska (rocznie)
100zł
Karta miotu
25zł
Karta krycia
25zł
Rodowód krajowy
100zł
Rodowód eksportowy
200zł
Rodowód krajowy/eksportowy EKSPRESOWY
400zł
Nostryfikacja
100zł
Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY
200zł
Metryka
40zł
Przegląd miotu do 3szt.
20zł +każdy kolejny szczeniak 5zł
Tatuaż
5zł
Duplikat, rodowód eksportowy
100zł
Duplikat, rodowód krajowy
70zł
Nowy wydruk, rodowód eksportowy
100zł
Nowy wydruk, rodowód krajowy
50zł
Przekfalikowanie, rodowód eksportowy
100zł
Przekfalifikowanie, rodowód krajowy
50zł
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy
50zł
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy
100zł
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy
100zł
Zmiana właściciela, rodowód krajowy
50zł
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA)
50zł
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA)
50zł
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela)
50zł
Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
50zł
Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
100zł
Przekwalfikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy)
30zł
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU)
20zł
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP
180zł
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI
180zł
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP)
100zł
Certyfikat przydomka (wersja drukowana)
100zł
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP
180zł
Przydomek-duplikat
100zł
Przydomek-anulowanie
180zł
Przydomek-dopisanie współwłaściciela
180zł
Przydomek-wykreślenie współwłaściciela
180zł
Przydomek-przekazanie
180zł
Przydomek-zmiany w obrębie własności
180zł
Przydomek aktualizacja danych – np.zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa
30zł
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli
700zł
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli ras polskich
350zł
Książeczka pracy psa pasterskiego
25zł
Książeczka startowa – pracy Agility
25zł
Książeczka startowa psa
25zł