Badanie profilu dna

ZKwP Oddział w Inowrocałwiu

Badanie profilu DNA

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów nabywających uprawnienia hodowlane od dnia 01.03.2023
– dla Suk Hodowlanych nabywających uprawnienia hodowlane od dnia 01.07.2023

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:

1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz – Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się:

Dodatkowe informacje w zakresie badań genetycznych DNA

ZKwP Oddział w Inowrocaławiu

  • Laboratorium Genetyki Molekularnej – Balice może potwierdzić i wpisać do bazy DNA – ZKwP zgodność ze standaryzacją ISAG Certyfikatów DNA wydanych przez: VetLab , Laboklin i EVG (Eurovetgene).

  • Certyfikat Potwierdzenia Pochodzenia (jedno lub obustronny) będzie wydawany dla psów, których badanie genetyczne profilu DNA zostały wykonane w LGM w Balicach w cenie wykonania profilu. W przypadku wykonania badania profilu DNA w innych laboratoriach zgodnie ze standaryzacją ISAG, LGM w Balicach wprowadzi te wyniki ale za wystawienie Certyfikatu Potwierdzenia Pochodzenia będzie naliczana standardowa opłata zgodna z cennikiem LGM w Balicach.

  • Jeżeli rodzice psa mają już badanie genetyczne profilu DNA (Certyfikat) to prosimy o dołączenie certyfikatu do „Zlecenia badania DNA psów” Uwaga: jeżeli badanie było wykonane w LGM w Balicach wystarczy podać numer badania.

  • Badanie genetyczne profilu DNA nie dotyczy reproduktorów, które uzyskały uprawnienia przed 01.03.2023r. Uwaga: jeżeli właściciel reproduktora chce uzupełnić jego uprawnienia o badanie genetyczne profilu DNA – może to zrobić. GKH zaleca zrobienie profili DNA dla wszystkich aktualnie używanych reproduktorów i suk hodowlanych.

  • Jeżeli zlecający badanie poda adres płatnika/właściciela to LGM – Balice prześle Certyfikat na wskazany adres. Uwaga: podanie adresu oddziału macierzystego właściciela psa – ułatwi pracę LGM.

  • Jeżeli krew jest pobierana od kilku psów tego samego właściciela to prosimy o przesyłanie do kilku „Protokołów pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA” jednego „Zlecenia badania DNA psów”.

  • Po wprowadzeniu systemu informatycznego przez ZKwP dotyczącego: DNA, RTG i CZIP oddziały będą miały dostęp do naszej bazy danych.

  • Certyfikaty, które LGM w Balicach przesyła do oddziałów są własnością właścicieli badanych psów. Na ich podstawie biuro dokonuje wpisu do rodowodu oraz kopii rodowodu w Oddziale.

  • Dla hodowców zrzeszonych w ZKwP obowiązującą kwotą za 1 próbkę jest kwota 195 zł brutto, niezależnie od ilości przesłanych próbek. Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683. Prosimy o nie korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie LGM , nie ma tam możliwości uwzględnienia opłaty 195zł przy każdym (np. jednym badaniu profilu DNA). Nadanie numeru zamówienia nie jest konieczne.

Dla hodowców zrzeszonych w ZKwP obowiązującą kwotą za 1 próbkę jest kwota 195 zł brutto, niezależnie od ilości przesłanych próbek.

Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

Prosimy o nie korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie LGM , nie ma tam możliwości uwzględnienia opłaty 195zł przy każdym (np. jednym badaniu profilu DNA). Nadanie numeru zamówienia nie jest konieczne.