Druki do pobrania

ZKwP Oddział w Inowrocałwiu

1. Urodzenie szczeniąt należy zgłosić na piśmie najpóźniej do 2 tygodni od dnia urodzenia.
2. Szczenięta muszą mieć ukończone 6 tygodni, aby mogły być przedstawione do przeglądu miotu.
3. Tydzień przed planowanym przeglądem miotu należy dostarczyć do oddziału wypełnione:
– kartę miotu,
– kartę krycia,
– potwierdzenie znakowania szczeniąt.
Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone na tydzień przed przeglądem miotu, szczenięta nie otrzymają metryk w dniu przeglądu.
4. W dniu przeglądu hodowca jest zobowiązany przedstawić rodowód matki szczeniąt.
5. Nostryfikacja – przed rejestracją musimy sprawdzić fizycznie zgodność numeru chipa psa z numerem w rodowodzie, dlatego właściciel psa zobowiązany jest przyprowadzić zwierzę do oddziału.
6. W dokumentacji hodowlanej należy używać wyłącznie umaszczeń opisanych w ,,słowniku ras i umaszczeń stosowanych w dokumentacji ZKwP”.