XXXVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych

21.04.2023 w Inowrocławiu

UWAGA! ZGŁOSZENIA PRZEDŁUŻONE DO 09.04.2024

UWAGA: PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT ZA POŚREDNICTWEM PORTALU:

W PRZYPADKU WPŁAT NA KONTO PROSIMY O PODAWANIE W TYTULE PRZELEWU IMIENIA PSA ZA KTÓREGO DOKONYWANA JEST OPŁATA Wszystkie zgłoszenia muszą być opłacone do
09.04.2024 r.

Konto bankowe: Santander Bank :
26 1090 1069 0000 0000 0701 4199
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław
tel/fax: 52 566-24-42
email: zw_kyn_ino1@poczta.onet.pl

OBSADA SĘDZIOWSKA / LIST OF JUDGES

GRUPA I

Beata Klawińska, Robert Ossowski

GRUPA II

Karolina Wójcik-Wonorska, Piotr Król

GRUPA III

Karolina Wójcik-Wonorska

GRUPA IV

Anna Jedlińska

GRUPA V

Uwaga! Nastąpiła zmiana sędziego!

Nowy sędzia: Robert Mroczko

GRUPA VI

Anna Jedlińska, Leszek Siejkowski

GRUPA VII

Bogusława Szydłowicz-Polańczyk

GRUPA VIII

Małgorzata Lorenc

GRUPA IX

Natalia Glubińska, Jarosław Grunt

GRUPA X

Leszek Siejkowski

RASY NIEUZNANE PRZEZ FCI

Bogusława Szydłowicz-Polańczyk

młody prezenter

Natalia Glubińska

opłaty

bez katalogu

Pierwszy pies
130zł
Drugi pies tego samego właściciela
110zł
Młodsze szczenię
60zł
Szczenię
60zł
Weteran
60zł
Para hodowlana
60zł
Grupa hodowlana
70zł
Konkurs Młody Prezenter
50zł
Rasy polskie
65zł
Katalog
15zł

informacje dodatkowe:

Rasy polskie – 50 % od opłat podstawowych

miejsce / place

Stadion Miejski w Inowrocławiu

(teren otwarty)

ul. Orłowska 48

informacje regulaminowe

XXXVI Krajowej Wystawy Psów Rasowych

  • Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

  • WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

  • Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

  • Zgodnie z uchwałą ZG, od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

  • Udział w wystawie mogą brać psy, których właściciele opłacili składkę członkowską za bieżący rok.

  • Przeniesienie do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia możliwe jest tylko do końca terminu przyjmowania zgłoszeń za pośrednictwem wystawy.net .

  • Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia.

  • Zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez Związek pobierana jest opłata, niezależnie czy pies jest doprowadzony do oceny, czy też nie.

PSY MOŻNA ZGŁASZAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:

Klasa młodszych szczeniąt

wiek od 4 do 6 miesięcy

Klasa szczeniąt

wiek od 6 do 9 miesięcy

Klasa młodzieży

wiek od 9 do 18 miesięcy

Klasa pośrednia

wiek od 15 do 24 miesięcy

Klasa otwarta

wiek powyżej 15 miesięcy

Klasa użytkowa

wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości

Klasa championów

dla psów/suk posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa

Klasa weteranów

wiek powyżej 8 lat

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku braku potwierdzenia championatu / certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.