XXXV Krajowa Wystawa Psów Rasowych

23.04.2023 w Inowrocławiu

OBSADA SĘDZIOWSKA / LIST OF JUDGES

GRUPA I

Marek Czerniakowski

GRUPA II

Magdalena Kozłowska
Piotr Mikuć

GRUPA III

Karolina Wójcik-Wonorska
Anna Jedlińska

GRUPA IV

Marta Pietrzak

GRUPA V

Mariola Semik

GRUPA VI

Wojciech Burski

GRUPA VII

Leszek Siejkowski

GRUPA VIII

Sławomir Sztul

GRUPA IX

Piotr Król
Jarosław Grunt

GRUPA X

Sławomir Sztul

RASY NIEUZNANE PRZEZ FCI

Leszek Siejkowski

młody prezenter

Maria Bruska

opłaty

bez katalogu

Pierwszy pies
130zł
Drugi pies tego samego właściciela
110zł
Młodsze szczenię
60zł
Szczenię
60zł
Weteran
60zł
Para hodowlana
70zł
Grupa hodowlana
70zł
Konkurs Młody Prezenter
50zł
Rasy polskie
65zł
Katalog
15zł

informacje dodatkowe:

Rasy polskie – 50 % od opłat podstawowych

miejsce / place

Stadion Miejski w Inowrocławiu

(teren otwarty)

ul. Orłowska 48

informacje regulaminowe

XXXV Krajowej Wystawy Psów Rasowych

  • Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

  • WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

  • Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

  • Zgodnie z uchwałą ZG, od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

  • Udział w wystawie mogą brać psy, których właściciele opłacili składkę członkowską za bieżący rok.

  • Przeniesienie do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia możliwe jest tylko do końca terminu przyjmowania zgłoszeń za pośrednictwem wystawy.net .

  • Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia.

  • Zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez Związek pobierana jest opłata, niezależnie czy pies jest doprowadzony do oceny, czy też nie.

PSY MOŻNA ZGŁASZAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:

Klasa młodszych szczeniąt

wiek od 4 do 6 miesięcy

Klasa szczeniąt

wiek od 6 do 9 miesięcy

Klasa młodzieży

wiek od 9 do 18 miesięcy

Klasa pośrednia

wiek od 15 do 24 miesięcy

Klasa otwarta

wiek powyżej 15 miesięcy

Klasa użytkowa

wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości

Klasa championów

dla psów/suk posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa

Klasa weteranów

wiek powyżej 8 lat

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku braku potwierdzenia championatu / certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.