opłaty oddziałowe

Wpisowe
20zł
Składka członkowska (rocznie)
100zł
Rejestracja psa
20zł
Rodowód krajowy
60zł
Rodowód eksportowy
120zł
Rodowód krajowy / eksportowy ekspresowy
300zł
Karta krycia
25zł
Karta miotu
25zł
Przegląd miotu do 3szt.
20zł +każdy kolejny szczeniak 5zł
Nostryfikacja
60zł
Nostryfikacja ekspresowa
150zł
Metryka
30zł
Tatuaż
5zł
Przydomek hodowlany
120zł
Książeczka startowa psa
12zł
Rejestracja przydomka zarejestrowanego w ZKwP do FCI
60zł
Zmiany w obrębie przydomka hodowlanego
120zł
Dyplom Championa Polski, Młodzieży
60zł
Duplikat rodowodu krajowego
25zł
Duplikat rodowodu eksportowego
50zł
Zmiana rodowodu z krajowego na eksportowy
60zł
Wymiana rodowodu Krajowego z powodu zmiany właściciela
30zł
Wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela
60zł